JUB konec oktobra gostil konferenco o trajnostni gradnji


JUB konec oktobra gostil konferenco o trajnostni gradnji 24. oktobra 2018 je v prostorih JUB-a v organizaciji GBC Slovenija potekala konferenca na temo trajnostne gradnje z naslovom STAVBE & ENERGIJA – Trajnostna gradnja - edina pot v prihodnost.

Častno pokroviteljstvo konference je prevzel predsednik RS Borut Pahor. Konference so se udeležili vidni predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za infrastrukturo, inštitutov ZAG in ZRMK ter Eko sklada, ki so s svojimi nagovori skupaj s predsednikom GBC Slovenija soustvarjali prvi del konference, v drugem delu pa so predstavniki podjetij na primerih dobrih praks izpostavili načine, pristope ali tehnologije, ki ključno vplivajo na energetsko učinkovitost stavb.

Saša Galonja iz Sektorja za graditev, ki deluje v okviru Direktorata za prostor, graditev in stanovanja na Ministrstvu za okolje in prostor, je uvodoma opozoril, da je pri nas percepcija, ki trajnostno gradnjo enači z energetsko učinkovitostjo, napačna, saj je energija le del širšega koncepta trajnostne gradnje. Dodal je, da je najprej potrebno trajnostne kriterije uveljaviti pri javnih stavbah (zeleno naročanje), potem pa jih širiti še na druga področja gradnje, pri čemer ima Slovenija aktivno vlogo pri spodbudah za prenovo stavb prek sistema javne pomoči in Eko sklada. Na MOP-u se intenzivno ukvarjajo tudi z novo gradbeno zakonodajo in novimi pravilniki, kot je Pravilnik o uporabi učinkovite rabe energije v stavbah (PURES), ki bo predvidoma aktualen v začetku leta 2019 in se bo prepletal s trajnostnimi kazalniki pretežno pri manjši rabi energije v stavbah, zlasti večstanovanjskih. V sklepnem delu je opozoril tudi na potrese, ki v našem prostoru zagotovo pomembno vplivajo na trajnostno gradnjo, vendar pa jih Evropa znotraj tega koncepta še ni prepoznala.

Dr. Jože Dimnik iz Direktorata za energijo pri Ministrstvu za infrastrukturo je v nadaljevanju opozoril na možne prihranke, ki bi jih lahko z novimi poslovnimi modeli dosegali pri energetskih prenovah stavb, še posebej tistih najbolj potratnih, in za to zagotovili tudi ustrezne vire financiranja.

Kot je povedal Iztok Kamenski, predsednik Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo, GBC Slovenija pri oblikovanju trajnostnih kriterijev tesno sodeluje z inštitutoma ZAG in ZRMK, ki sta pripravila predloge za implementacijo trajnostnih kriterijev po smernicah Level's v slovenski prostor. Kot sta povedali dr. Sabina Jordan in dr. Marjana Šijanec Zavrl, največjo težavo pri nas predstavlja financiranje orodij (baze podatkov) za certificiranje trajnostne gradnje.

"V tujini se s to problematiko soočajo in jo rešujejo na različne načine, bodisi z zniževanjem davka na dobiček podjetjem, ki gradijo stavbe po trajnostnih kriterijih, ali pa z merjenjem zadovoljstva zaposlenih, ki v stavbah  delajo, saj kakovost grajenega prostora poleg energetske učinkovitosti temelji tudi na zdravi notranji bivalni klimi in dobremu počutju. Pri nas pogosto  govorimo le o energetski učinkovitosti, manj pa o trajnostni gradnji, zato bo treba pojme, kot so krožne stavbe in trajnostna gradnja pri ozaveščanju naročnikov, projektantov, izvajalcev in investitorjev še bolj izpostavljati," je dodal Kamenski.

Po smernicah Level's, ki ima 6 kazalnikov in vrsto podkazalnikov, imajo evropske države možnost upoštevati vse ali le njihov del. Tako govorimo o racionalni rabi energije, zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, učinkoviti rabi virov in surovin ter učinkoviti rabi vode, zdravemu in udobnemu notranjemu okolju, prilagajanju na podnebne spremembe ter o analizi stroškov in vrednosti stavb v njihovem celotnem življenjskem ciklu. Vire naj bi uporabljali trajnostno v okviru krožnega gospodarstva, pri tem pa spodbujali rabo obnovljivih virov energije in uveljavljali materiale z nižjimi emisijami, ki pomembno vplivajo na življenjsko dobo objektov. Ti poleg porabe vode vključujejo tudi kriterij vgrajene energije, ki je pri gradbenem materialu potrebna za njihov nastanek in uporabo. Pomembna je tudi učinkovita raba surovin, ustrezna razgradnja materialov ter upoštevanje potresne in požarne varnosti, saj gradnja brez upoštevanja teh meril ni trajnostna gradnja.

V nadaljevanju je Mojca Vendramin predstavila še aktualne finančne spodbude Eko sklada, ki sledijo ukrepom učinkovite rabe energije in projektom obnovljivih virov energije.

V drugem delu so na temo stavb in energije spregovorili še predstavniki slovenskih podjetij Resalta, GEN-I, Siemens Slovenija in Petrol ter predstavniki lokalnih energetskih agencij in MOL. Dogodek je povezovala  Alenka Žumar Klopčič, urednica portala Energetika.net, ki je vodila tudi sklepno omizje.

Besedilo: PR
Fotografije: arhiv GBC

 

Galerija slikKomentarji

 • Hitri kontakt

  ARITMIJA MEDIA d.o.o.
  Vošnjakova 5
  1000 Ljubljana

  T: 041 553 005
  @: info@aritmijamedia.si

 • O portalu revije Eko hiša & stil

  EKO HIŠA & STIL je revija, ki ponuja vse na temo ekološke gradnje in ureditve individualnih stanovanjskih hiš, vrta in okolice. Programska zasnova revije pokriva tematiko ekološke gradnje in ureditve individualnih stanovanjskih hiš: konkretne individualne ekološke projekte s kratkimi reprezentančnimi opisi, tlorisi in glavnimi informativnimi podatki. V njej najdete novosti iz gradbenih podjetij, ekološko gradbeno tehnologijo, finance, dogodke, nove izdelke, nasvete za ekološko gradnjo in opremo doma kot so ogrevalni sistemi, gradbeni materiali, novi izdelki in še več.

 • Povezave