Hiša, ki ujame vodo


Hiša, ki ujame vodo Navdih za oblikovanje je bila voda, ki je hišo razdelila na dva kraka in hkrati ustvarila strugo – bivalno teraso.

Hiša, ki bi ji pravzaprav morali reči vila, stoji v stanovanjskem naselju, ki je zaradi strmega terena razpotegnjeno tik ob cesti. Postavljena je na sredini parcele, ki je bila povečana in izravnana z izkopavanjem in nasutjem terena. Objekt je zato bolje osončen in omogoča razgled nad okoliškimi hišami. Bolj, kot bi si lahko predstavljali, pa je na njeno oblikovanje vplivala voda, ki je hišo razdelila na dva kraka, kar je njena posebnost in hkrati največja prepoznavnost.

Parcela leži v naselju stanovanjskih hiš, ki so nanizane ob cesti. Zaradi strmega terena so sosednje hiše locirane tik ob cesti. Preostali del zemljišča je nedostopen. Sama brežina ustvari senco na objektu že zgodaj popoldne. Naročnik je kot izhodišče izpostavil osončenje celotne hiše in usmerjenost pogledov iz nje. Glede na možnosti, ki jih je ponujala lokacija, si ni predstavljal, da bi bilo to mogoče.

Hišo je postavljena na sredino brežine z namenom, da je osončenje objekta čim daljše, da se horizont pogledov dvigne nad hišami in da se z izkopavanjem in nasipavanjem ustvari novo, večje funkcionalno zamljišče.

Objekt se usmerja po pogojih insolacije, idealne osvetlitve, in pogledov. Dnevni del je usmerjen proti jugu, nočni pa proti vzhodu. Bivalni del hiše je postavljen v mansardo z namenom, da je omogočena večja osončenost in čimboljše pogledi.

Glede na zahteve prostorsko-ureditvenih planov se arhitektura objekta z novim izrazom spogleduje z elementi avtohtone arhitekturne dediščine. Zato je streha klasična dvokapnica, ki se na vsakem kraku zaključi s čopoma. Kot element ovoja objame celotno hišo, se zvije zaradi funkcionalnih potreb in dvigne tam, kjer srka svetlobo.

Komentar uredništva

Vila sredi narave, ki ne kljubuje terenu in ne vdira v prostor, kamor je umeščena, ampak se prilagaja in nežno objema vodo, postaja njen del, tako da sobivata skupaj. Samozavestno in hkrati ponižno, mogočno, a vendarle podrejeno.

HIŠA, KI UJAME VODO

naročnik: zasebni
lokacija: Ljubno ob Savinji
površina: 350 m2
avtor projekta: Superform, Marjan Poboljšaj, udia., Anton Žižek, udia.
sodelavci: Peter Karba, štud.
krajinska arhitektura: Matej Kučina, udika. (bruto)
leto izvedbe: 2010
​foto: Miran Kambič

Galerija slik  • Hitri kontakt

  • O portalu Eko hiša & stil

    EKO HIŠA & STIL je portal, ki ponuja vse na temo ekološke gradnje in ureditve individualnih stanovanjskih hiš, vrta in okolice. Programska zasnova portala pokriva tematiko ekološke gradnje in ureditve individualnih stanovanjskih hiš: konkretne individualne ekološke projekte s kratkimi reprezentančnimi opisi, tlorisi in glavnimi informativnimi podatki. V njej najdete novosti iz gradbenih podjetij, ekološko gradbeno tehnologijo, finance, dogodke, nove izdelke, nasvete za ekološko gradnjo in opremo doma kot so ogrevalni sistemi, gradbeni materiali, novi izdelki in še več.

  • Povezave