Radiatorsko in konvektorsko ogrevanje


Radiatorsko in konvektorsko ogrevanje Veliko Slovencev prisega na »klasiko«, zato so radiatorska ogrevanja še vedno precej razširjena. Sodobna oblika in širok barvni spekter sta doprinesla, da radiator ni zgolj ogrevalo, temveč tudi del pohištvene opreme, ki se mora skladati z ostalo opremo v stanovanju.

Oddajanje toplote vršijo radiatorji, običajno nameščeni pod oknom. Ogrevala oddajo toploto eno četrtino s sevanjem, tri četrtine pa s konvekcijo oziroma kroženjem zraka v prostoru. Pri tem se hladen zrak, ki prihaja pod okno, ogreje in dvigne pod strop. Cevni razvod ogrevalne vode, ki poteka od kotla do ogreval v posameznih prostorih, mora biti čim krajši, da so tudi toplotne izgube čim manjše. Cevovodi, ki potekajo po neogrevanih prostorih, morajo biti toplotno izolirani. Ločimo enocevne in dvocevne sisteme. Cevni razvodi so lahko vidni ali v nevidni izvedbi. Pri novogradnjah je možna vgradnja v tlake in stene. Kot material za cevi se uporabljajo jeklo, baker, umetni materiali in kombinacija različnih materialov.

Pri dvocevnih sistemih sta dovod in odvod grelne vode ločena, ogrevala so v sistemu vezana vzporedno. Temperatura dovoda je za vsa ogrevala v zaključenem sistemu enaka. Izvedba dvocevnega sistema je lahko s spodnjim in zgornjim razvodom.

 Pri enocevnih sistemih so ogrevala v veji oziroma zanki vezana zaporedno. To pomeni, da v vsako naslednje ogrevalo prihaja delno ohlajena voda. Enako oddajo toplote v dveh prostorih je možno doseči samo s povečanjem površine zaporedno vezanega ogrevala.

Prednosti enocevnih sistemov: hitrejša izvedba in nižja investicija , ni vidnih cevnih razvodov, enostavna regulacija, manj težav z obtočnimi črpalkami (če vgradimo termostatske ventile), možnost merjenja in delitve stroškov v večstanovanjskih stavbah in individualnih hišah z več stanovanji, možnost kasnejše izvedbe v individualnih hišah, kjer je bila v prvi fazi zgrajena in vseljena samo ena etaža, možnost različnih obratovalnih režimov (če na vsako zanko vgradimo ustrezno regulacijo).

Sistem ima tudi svoje slabosti: zahtevno projektiranje, večje površine radiatorjev, nevarnost poškodbe cevi, netesna mesta v cevnem razvodu težko saniramo, odzračevanje cevnega razvoda in ogreval je oteženo, temperaturna regulacija pri uporabi ročnih ventilov je nemogoča, saj zapiranje povzroči pregrevanje sosednjega prostora (vgradnja termostatskih ventilov je zato obvezna), nizkotemperaturno ogrevanje, ki ima za posledico večje površine ogreval, je za uporabo pri enocevnem sistemu manj primerno.

Prednosti dvocevnega sistema: manj zahtevno projektiranje, približno enaka vstopna temperatura ogrevalnega medija, vsi spoji so vidni, kar povečuje varnost glede puščanja ali poškodovanja cevi in ogreval.

Sistem ima tudi slabosti: viden cevni razvod, ki včasih iz estetskih razlogov ni zaželen, količina cevi je večja, saj vodimo vzporedno dve cevi (dovodno in povratno), hidravlična regulacija sistema je zahtevna (praviloma moramo nastaviti vsak ventil na ogrevalu tako, da je količina ogrevalnega medija takšna, kot jo ogrevalo potrebuje za segrevanje prostora).

 

 

Galerija slikKomentarji

  • Hitri kontakt

    T: 040 903 424
    @: info@ekohisastil.si

  • O portalu Eko hiša & stil

    EKO HIŠA & STIL je portal, ki ponuja vse na temo ekološke gradnje in ureditve individualnih stanovanjskih hiš, vrta in okolice. Programska zasnova portala pokriva tematiko ekološke gradnje in ureditve individualnih stanovanjskih hiš: konkretne individualne ekološke projekte s kratkimi reprezentančnimi opisi, tlorisi in glavnimi informativnimi podatki. V njej najdete novosti iz gradbenih podjetij, ekološko gradbeno tehnologijo, finance, dogodke, nove izdelke, nasvete za ekološko gradnjo in opremo doma kot so ogrevalni sistemi, gradbeni materiali, novi izdelki in še več.

  • Povezave