Sanacija posedenih temeljev


Sanacija posedenih temeljev Običajni vzrok za nastanek razpok je posedanje temeljev, kar je posledica sprememb v terenu; med najpogostejše spadajo izsušitev terena (suša), puščanje vodovodnih cevi in odtokov, nepravilno utrjeni nasipi, izkopi v bližini objekta, večji posegi v okolje, delovanje podtalnice in posledično izpiranje temeljev.

V novejšem času imajo čedalje večji vpliv na zemljino tudi neugodne vremenske razmere – nenadne menjave suše in močnega deževja. Včasih pride do razpok tudi zaradi šibkosti obstoječih temeljev ali neustrezne gradnje. Navedene težave uspešno rešujemo s tehnologijo geotehničnega injektiranja Uretek.

Stabiliziranje temeljev z injektiranjem

Težave z diferenčnim posedanjem temeljev zelo uspešno in učinkovito odpravimo s tehnologijo globinskega injektiranja Uretek. V teren pod temelji vgradimo ekspanzijsko smolo Geoplus, ki je lahka, izredno čvrsta in trajna. Poseg izvedemo v treh korakih: Skozi temelj najprej naredimo vrtine, v katere vgradimo posebne cevi; skozi te v naslednjem koraku injektiramo raztezno smolo Geoplus. Smolo vgradimo neposredno pod temelji in vse do potrebne globine.

Povečana nosilnost terena

Smola se v terenu porazdeli, zapolni rahle sloje zemljine in praznine ter s pomočjo ekspanzijske sile z velikim pritiskom utrdi teren. Na ta način obdelana zemljina pridobi večjo gostoto in nosilnost, kar preverimo in potrdimo z različnimi geotehničnimi meritvami. Že pri osnovnem posegu izvedemo tudi minimalni dvig konstrukcije, kar je dodatna potrditev povečane nosilnosti temeljnih tal. Temelje in konstrukcije, ki so utrpeli večje posedke, lahko dvignemo za več centimetrov. Gre za kontroliran dvig, ki ga lahko izvedemo do želenega nivoja.

Prednosti sistema Ureteka

Več kot 30-letne strokovne izkušnje so pokazale, da globinsko utrjevanje temeljnih tal z Uretekom zagotavlja stabilnost temeljev in konstrukcij na dolgi rok. Geotehnična smola Geoplus je lahka in hkrati zelo čvrsta. Njena mehanska stabilnost v običajnih geotehničnih pogojih znaša najmanj 65 let, zato sanacije s tehnologijo Uretek veljajo za trajne. Poleg tega je smola Geoplus nevtralna do okolja.

Sistem Uretek je primeren za različne tipe zemljine in vse vrste temeljenja, kot so npr. klasični pasovni temelji, temeljne plošče in točkovni temelji. Tehnološka dovršenost, učinkovitost, izvedba brez razkopavanja in ekološka neoporečnost so glavne odlike sistema Uretek.

Galerija slikKomentarji

  • Hitri kontakt

    T: 040 903 424
    @: info@ekohisastil.si

  • O portalu Eko hiša & stil

    EKO HIŠA & STIL je portal, ki ponuja vse na temo ekološke gradnje in ureditve individualnih stanovanjskih hiš, vrta in okolice. Programska zasnova portala pokriva tematiko ekološke gradnje in ureditve individualnih stanovanjskih hiš: konkretne individualne ekološke projekte s kratkimi reprezentančnimi opisi, tlorisi in glavnimi informativnimi podatki. V njej najdete novosti iz gradbenih podjetij, ekološko gradbeno tehnologijo, finance, dogodke, nove izdelke, nasvete za ekološko gradnjo in opremo doma kot so ogrevalni sistemi, gradbeni materiali, novi izdelki in še več.

  • Povezave