JUB Akademija letno s kar 8000 slušatelji


JUB Akademija letno s kar 8000 slušatelji JUB Akademija vsako leto pripravlja vrsto izobraževanj, ki so namenjena in vsebinsko prilagojena različnim skupinam udeležencev.

Poleg predavanj, ki jih v JUB Akademiji namenjajo projektantom, arhitektom, nadzornikom v gradbeni dejavnosti ter upravnikom večstanovanjskih stavb, posebno pozornost posvečajo tudi izobraževalnim ustanovam ter energetskim menedžerjem, ki želijo pridobiti certifikat EUREM. Največ, kar polovico vseh strokovnih izobraževanj, je v okviru JUB Akademije poleg lastnega prodajnega kadra namenjenih zlasti izobraževanju JUB-ovih kupcev, torej prodajalcem v dejavnosti trgovine, dobra tretjina pa izvajalcem–fasaderjem, slikopleskarjemza dekorativno obdelavo zidnih površin in keramičarjem. Ta številka vključuje tudi izobraževanja tujih JUB-ovih distributerjev na zahodno evropskih trgih ter v JUB-ovih odvisnih družbah, tako da JUB Akademija letno skupaj izobrazi več kot 8.000 udeležencev.

Cilji JUB Akademije so torej vsako leto čim bolj poglobljeno seznaniti posamezne skupine udeležencev o novostih, standardih in celovitih sistemskih rešitvah, ki jih ponuja JUB na domačem in tujih evropskih tržiščih. JUB Akademija tako nudi svojo strokovno podporo povsod tam, kjer JUB trži ali namerava tržiti svoje izdelke. V Sloveniji za potrebe izobraževanja organizira enodnevne, v tujini pa dvodnevne seminarje, predavanja, namenjena strokovnemu, tehničnemu in prodajnemu osebju, pa izvaja 10 predavateljev, članov JUB Akademije. Izobraževanja namreč pogosto potekajo tudi na zahodnih tržiščih kot tudi na trgih, kjer delujejo JUB-ove odvisne družbe - na Madžarskem, Slovaškem, Češkem, v Romuniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Črni Gori, BIH, Makedoniji in na Kosovu.

Vodja JUB Akademije Iztok Kamenski pri tem poudarja: ''Naš cilj je prvenstveno zagotoviti odlično izvedbo in tudi prodajo kakovostnih sistemskih rešitev in materialov, ki jih JUB ponuja na trgu, hkrati pa o novih rešitvah v gradbeništvu ozaveščati tudi druge strokovnjake, kot so projektanti, arhitekti, nadzorniki in upravniki stavb. Tako morajo na primer vsi naši izvajalci svoje znanje o pravilni vgradnji ali uporabi materialov nenehno izpopolnjevati, saj izobraževanje vključuje tudi potrebna znanja o gradbeni fiziki, načinih sidranja, oprijemih in modulih elastičnosti. Po preverjanju znanja pridobi izvajalec tudi naš certifikat, ki dokazuje njegovo usposobljenost zaizvajanje del z JUB-ovimi sistemskimi rešitvami, kar je še posebej pomembno za uveljavljanje garancij pri večjih objektih. JUB namreč lahko le v tem primeru za izvedbo fasadnega sistema izda investitorju do 25-letno garancijo, s katero jamči za njegovo kakovost.''

JUB Akademija hkrati opravlja pomembne naloge certificiranja, saj sodeluje z instituti po celotni Evropi. Iztok Kamenski navaja, da je JUB za potrebe prodaje svojih sistemskih rešitev na britanskem trgu že pridobil certifikat BBA, na nemškem pa FIW in Passivhaus, v postopku pridobivanja pa so tudi norveški certifikat SINTEF, nemški DIBt in srbski IMS. V Bolgariji je JUB-u certifikat podelil Research Institut, v Sloveniji pa ZAG. Testiranja trajajo približno leto dni, zatem sledita še evaluacija in dodatne meritve, tako da JUB svoje najnovejše izdelke plasira do končnih kupcev v roku dveh, treh let. Izdelki nosijo tudi evropsko oznako CE za skladnost, kar potrjuje JUB-ovo izpolnjevanje bistvenih zahtev za varovanje potrošnikov, zdravja in okolja. Vsi pridobljeni certifikati podjetju  omogočajo prodajo gradbenih proizvodov znotraj in zunaj teritorija Evropske Unije.

Na JUB Akademiji v Dolu pri Ljubljani že tretje leto zapored v sodelovanju z Institutom Jožef Stefan poteka tudi del certificiranega izobraževanja EUREM, ki je osredotočeno na izvajanje ukrepov za učinkovito gospodarjenje z energijo.  Poudarki se vsebinsko nanašajo na pravilno uporabo in vgradnjo materialov za zaključna dela v gradbeništvu, na fasadne sistemske rešitve ter na investicijska, vzdrževalna insanacijska delater optimizacijo energetske sanacije.

Prav tako se specializiranih izobraževanj udeležujejo tudi projektanti, arhitekti in upravniki večstanovanjskih stavb, za katere JUB Akademija seminarje organizira večkrat letno. Ti se med drugim seznanjajo tudi o požarno varnih fasadnih sistemih na EPS izolacijskih oblogah ter načinu reševanja posledic poplav, vrstami sanacijskih materialov in predpisi za preventivno ukrepanje.

V JUB Akademiji, ki sicer pogosto gostuje na tujih trgih, so prav te dni na izobraževanju predstavniki izvajalcev iz hrvaške Istre, ki se podrobno seznanjajo z dekorativnimi tehnikami obdelave zunanjih in notranjih zidnih površin, že tretje leto zapored pa je na obisku tudi skupina študentov programa notranje opreme iz trzinske Fakultete za dizajn, ki skozi delavnico uspešno nabira praktična znanja ob JUB-ovih specialnih notranjih zidnih barvah DecorMarmorin, DecorAntique in DecorGlamour, kar jim bo zagotovo nadvse koristilo pri opravljanju njihovega bodočega poklica.

Fotografije: arhiv JUB

  • Hitri kontakt

    T: 040 903 424
    @: info@ekohisastil.si

  • O portalu Eko hiša & stil

    EKO HIŠA & STIL je portal, ki ponuja vse na temo ekološke gradnje in ureditve individualnih stanovanjskih hiš, vrta in okolice. Programska zasnova portala pokriva tematiko ekološke gradnje in ureditve individualnih stanovanjskih hiš: konkretne individualne ekološke projekte s kratkimi reprezentančnimi opisi, tlorisi in glavnimi informativnimi podatki. V njej najdete novosti iz gradbenih podjetij, ekološko gradbeno tehnologijo, finance, dogodke, nove izdelke, nasvete za ekološko gradnjo in opremo doma kot so ogrevalni sistemi, gradbeni materiali, novi izdelki in še več.

  • Povezave