Stabiliziranje temeljev in zaustavitev razpok na stenah


Stabiliziranje temeljev in zaustavitev razpok na stenah Podjetje Uretek d.o.o predstavlja sodobno tehnologijo za sanacijo posedenih temeljev, temeljnih plošč in podobnih konstrukcij z globinskimi injekcijami.

Neustrezna gradnja, suša in izpiranje terena so pogost vzrok za posedanje temeljev in nastanek razpok na stenah. Tovrstne probleme rešuje tehnologija globinskega injektiranja Uretek. V zemljino pod temelji injektiramo raztezno geotehnično smolo, ki razvije izredno velik pritisk; tako utrdimo temeljna tla in trajno zaustavimo posedanje konstrukcije.

Izvedba injektiranja

Ob steni objekta izvedemo vrtine premera 2,5 cm, ki so med seboj oddaljene 1,0 m. Vrtamo skozi temelje v zemljino do potrebne globine; lahko tudi do več metrov. V vrtine vstavimo cevi, po katerih vgradimo smolo s posebno napravo. V prvi fazi injektiramo smolo neposredno pod temelj. Smola se razširi, zapolni morebitne praznine in utrdi teren. Za dokončno učvrstitev podlage objekta izvršimo še drugo fazo posega, s čimer utrdimo tla tudi v večjih globinah (običajno do 3,0 metre). S tem dodatno zagotovimo ustrezno nosilnost terena.


Zaradi posedenega temelja je počila nosilna stena

Postopek injektiranja nadzorujemo in usmerjamo z natančno lasersko tehniko. Z injektiranjem zaključimo, ko laserska naprava zazna dvig posedene konstrukcije.

Področja uporabe

Sistem Uretek se uporablja za stabiliziranje vseh vrst temeljev. V primeru plavajoče temeljne plošče lahko s tehniko Uretek Deep Injections® izvajamo tudi večje dvige in izravnave nagnjenih konstrukcij. Na stanovanjskih hišah pogosto saniramo posedene vogale ali celotne stene. Zaradi neustrezno utrjenega nasipa se lahko posedejo tlaki znotraj hiše ter terase in pločniki ob hiši.


Gradbišče v teku posega s tehniko Uretek

Navedene težave uspešno rešujemo s tehniko Uretek Floor Lift®. Tovrstne posege izvajamo zelo hitro in čisto. V teku posega stanovalci lahko uporabljajo hišo skoraj nemoteno in brez večjih premikov pohištva. Tehnologije Uretek se lahko uporabijo tudi za stabiliziranje posedenih in nagnjenih plavalnih bazenov. Poleg sanacij stanovanjskih objektov Uretek izvaja posege tudi na industrijskih in infrastrukturnih objektih.

Trajnost in vpliv na okolje

Geotehnična smola Uretek Geoplus je lahka, čvrsta in trajna; njena predvidena mehanska stabilnost znaša najmanj 65 let. V teren vgrajena raztezna geotehnična smola se ne krči in ne razkraja. Smola Geoplus je nevtralna do okolja.


Gradbišče ob zaključku posega

Tehnologija Uretek se v Zahodni Evropi uporablja že 40 let, v Sloveniji pa 20 let. Ta način sanacije temeljnih tal odlikujejo tehnološka dovršenost, učinkovitost ter izvedba brez razkopavanja in brez umazanije.

Promocijsko sporočilo

  • Hitri kontakt

    T: 040 903 424
    @: info@ekohisastil.si

  • O portalu Eko hiša & stil

    EKO HIŠA & STIL je portal, ki ponuja vse na temo ekološke gradnje in ureditve individualnih stanovanjskih hiš, vrta in okolice. Programska zasnova portala pokriva tematiko ekološke gradnje in ureditve individualnih stanovanjskih hiš: konkretne individualne ekološke projekte s kratkimi reprezentančnimi opisi, tlorisi in glavnimi informativnimi podatki. V njej najdete novosti iz gradbenih podjetij, ekološko gradbeno tehnologijo, finance, dogodke, nove izdelke, nasvete za ekološko gradnjo in opremo doma kot so ogrevalni sistemi, gradbeni materiali, novi izdelki in še več.

  • Povezave