Toplotna zaščita pri atikah in nadzidkih: oviti ali izolirati?


Toplotna zaščita pri atikah in nadzidkih: oviti ali izolirati? Naloga atike je predvsem, da ščiti strešno konstrukcijo. Zelo iskana so strešna stanovanja in pri strešnih terasah je izhodišče pogosto ciljno prirediti arhitektonski izgled in razširiti bivalni prostor.

Naloga atik ali nadzidkov v tem primeru ni le zaščita strešne konstrukcije, ampak tudi poudarjanje privlačne in moderne arhitekture.

V gradbeni praksi so atike ali nadzidki pogosto oviti v izolacijo ali toplotno ločeni z izolacijo. Pri izbiri konstrukcije igrajo poleg različne toplotne izolativnosti določeno vlogo tudi stroški za gradbene elemente, ker potekajo atike ali tudi nadzidki po vsem obodu zgradbe. Pri priključkih atike se pojavljajo enaki problemi toplotne tehnike kot pri balkonih. Atike so poleg tega priključene še na zunanji vogal med steno in stropom. Tako obstaja pri njih poleg tega, da delujejo kot hladilna rebra, še drug, geometrijski učinek zaradi zunanjega vogala, ki neugodno vpliva na razmerje med notranjo in zunanjo površino. Nadalje predstavlja sidranje atike v steno ali strop – analogno kot pri balkonskem priključku – toplotni most, odvisen od materialov.

Gre za tipičen konstrukcijski toplotni most. Na sliki 1 so prikazane toplotne izgube skozi priključek atike, ovite v izolacijo (sl. 1 A) in skozi toplotno ločeni priključek (sl. 1 B). Temperature v gradbenem elementu so predstavljene z barvami. Toplotni tok teče s toplega (rdečega) v mrzlo (modro) območje. Priključek atike, ovite v izolacijo (sl. 1 A), kaže velike izgube toplotne energije skozi atiko, kar povzroča  nizke notranje površinske temperature. Pri toplotno ločenem priključku (sl. 1 B) pa se skozi nosilni element prevaja malo toplotne energije. To se odraža v nizkih temperaturah območja nad elementom za toplotno ločevanje, ki je tukaj obarvano temnomodro.

Slika 1 A Slika 1 B

Vpliv načina izoliranja na gradbeno fiziko

Če je atika vsa ovita v izolacijo, ima to v primerjavi z neizolirano različico za posledico znižanje toplotnih izgub. Toplotni tok se zmanjša zaradi izolacije. V primerjavi z uporabo elementa za toplotno ločevanje, kot je Schöck Isokorb®, pa so izgube energije še vedno za mnogokratnik višje, glejte sl. 1 A in 1 B. Kaj je temu vzrok? Z ovijanjem preide atika v ogrevani volumen zgradbe. Vse skupaj se lahko dobro primerja z roko v rokavici – je ovita, toda zaradi svoje velike zunanje površine močno izpostavljena mrazu. Če je atika toplotno ločena s toplotnoizolacijskim elementom že v ravnini stropa, se nahaja izven ogrevanega volumna zgradbe.  Druga prednost pri tem je, da je s takšnim načinom konstrukcije priključena le točkovno in se lahko v vmesnih delih izvede neprekinjen izolacijski sloj. V tem primeru se atika ne ogreva in se tako lahko energijske izgube znatno zmanjšajo. Zmanjšanje je tako pomembno, da je ta rešitev certificirana kot primerna za pasivno hišo in s tem ustreza po najvišjih energetskih standardih.

Rešitev za toplotno ločevanje

Toplotno ločevanje s Schöck Isokorb® tip ABXT nudi v primerjavi z atikami in nadzidki, ovitimi v izolacijo, učinkovito in stroškovno nevtralno rešitev brez vsakih toplotnih izgub. Poleg tega je to dolgoročna in trajna rešitev brez dodatnih stroškov zaradi sanacijskih ukrepov. Prednost je tudi, da se nadzidek lahko izvede z vidnim betonom, kar dopušča svobodo in maksimalne možnosti oblikovanja. Projektirajte atike in nadzidke na nivoju pasivne hiše in izkoristite negativne Ψ-vrednosti za vašo bilanco toplotnih mostov. Schöckov nosilni toplotnoizolacijski element je edini, ki ga je certificiral Inštitut za pasivne hiše v Darmstadtu kot konstrukcijo brez toplotnih mostov.

Schöck Bauteile Ges.m.b.H
Vaš kontakt v Sloveniji: Aleš Žalek, 031 807 077
www.schoeck.si
info@schoeck.si

Promocijsko sporočilo

  • Hitri kontakt

    T: 040 903 424
    @: info@ekohisastil.si

  • O portalu Eko hiša & stil

    EKO HIŠA & STIL je portal, ki ponuja vse na temo ekološke gradnje in ureditve individualnih stanovanjskih hiš, vrta in okolice. Programska zasnova portala pokriva tematiko ekološke gradnje in ureditve individualnih stanovanjskih hiš: konkretne individualne ekološke projekte s kratkimi reprezentančnimi opisi, tlorisi in glavnimi informativnimi podatki. V njej najdete novosti iz gradbenih podjetij, ekološko gradbeno tehnologijo, finance, dogodke, nove izdelke, nasvete za ekološko gradnjo in opremo doma kot so ogrevalni sistemi, gradbeni materiali, novi izdelki in še več.

  • Povezave