Uredništvo

UREDNIŠTVO:

Petra Narat Palčnik (petra.narat@aritmijamedia.si)

KREATIVA: 

Saša Brunčič (sasa.bruncic@aritmijamedia.si) 

LEKTORIRANJE:

Petra Narat Palčnik 

FOTOGRAFIJE:

Arhiv Aritmija Media, Bigstockphoto

ZALOŽNIK:

Aritmija media d. o. o.
Cankarjeva 18
2235 Sveta Trojica

PE Ljubljana
Vošnjakova 5
1000 Ljubljana

E-naslov: info@aritmijamedia.si
Na spletu: www.aritmijamedia.si

OGLASNO TRŽENJE:
trzenje@aritmijamedia.si ali 041 553 005

NAROČNINE:
narocnine@aritmijamedia.si

Na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost sodi revija med izdelke, za katere se obračunava in plačuje davek na dodano vrednost po stopnji 9,5 %. DDV je vračunan v ceno revije. Aritimija Media in uredništvo EKO HIŠA & STIL ne odgovarjata za vsebino in resničnost objavljenih oglasnih sporočil in prevzetih vsebin z navedenih ali oglaševanih elektronskih lokacij. Uredništvo prav tako ne prevzema odgovornosti za nenamerne in tiskarske napake. Člankov iz EKO HIŠA & STIL ni dovoljeno reproducirati brez predhodnega pisnega dovoljenja založnika. Uredništvo revije EKO HIŠA & STIL ni zavezano k vračanju in odgovarjanju na prejete rokopise, fotografije in elektronsko pošto.

Revija izhaja četrtletno. Rokopisi, slike, risbe, in ves prejeti material se ne vrača. Brez pisnega dovoljenja založnika ni dovoljeno kopiranje in/ali prenašanje vsebine revije, delno ali v celoti. Uredništvo in založnik ne moreta biti odgovorna za morebitno škodo nastalo zaradi člankov, objavljenih v reviji. Članki, prevzeti iz nemške in hrvaške izdaje revije Hausbau, so pod licenco in so last nemških in hrvaških založnikov.

TISK:
EVROGRAFIS d.o.o., Maribor, Slovenija

NAKLADA:
9.000

DISTRIBUCIJA:
Ekdis d. o. o.

ISSN 2335-3783

  • Hitri kontakt

  • O portalu Eko hiša & stil

    EKO HIŠA & STIL je portal, ki ponuja vse na temo ekološke gradnje in ureditve individualnih stanovanjskih hiš, vrta in okolice. Programska zasnova portala pokriva tematiko ekološke gradnje in ureditve individualnih stanovanjskih hiš: konkretne individualne ekološke projekte s kratkimi reprezentančnimi opisi, tlorisi in glavnimi informativnimi podatki. V njej najdete novosti iz gradbenih podjetij, ekološko gradbeno tehnologijo, finance, dogodke, nove izdelke, nasvete za ekološko gradnjo in opremo doma kot so ogrevalni sistemi, gradbeni materiali, novi izdelki in še več.

  • Povezave