Aktivna hiša Lumar


Aktivna hiša Lumar Trajnostna gradnja zaradi vedno večje ozaveščenosti prebivalstva v zadnjem času močno pridobiva na pozornosti. K temu pripomore tudi evropska direktiva, ki predvideva stroge ukrepe za zmanjšanje izpustov CO2, povečanje deleža obnovljivih virov energije in zmanjšanje porabe energije. Z obvladovanjem tehnologije pasivnih hiš je podjetje Lumar že pred nekaj leti naredilo korak v pravo smer.

Trajnostna gradnja zaradi vedno večje ozaveščenosti prebivalstva v zadnjem času močno pridobiva na pozornosti. K temu pripomore tudi evropska direktiva, ki predvideva stroge ukrepe za zmanjšanje izpustov CO2, povečanje deleža obnovljivih virov energije in zmanjšanje porabe energije. Z obvladovanjem tehnologije pasivnih hiš je podjetje Lumar že pred nekaj leti naredilo korak v pravo smer. Energetska učinkovitost, bistven vidik obravnave objektov pri gradnji pasivnih hiš, je seveda eden od pomembnih kriterijev koncepta aktivne hiše, a še zdaleč ni edini. Ključen je celostni pristop k načrtovanju objekta z vidika energije, bivalnega ugodja in vpliva na okolje. Le enakovredno obravnavanje vseh treh kriterijev ter način njihove integracije daje končen rezultat, ki predstavi arhitekturno kvaliteto, zdravo bivalno okolje, udobje in dobro počutje človeka ter v končni fazi minimalni negativni odtis na okolje. Aktivna hiša predstavlja nadgradnjo energetsko učinkovite gradnje. Je vizija gradnje prihodnosti, ki nudi uporabniku zdravo in udobno bivanje brez negativnega vpliva na okolje. Koncept aktivne hiše celostno obravnava vse tri ključne vidike:

ENERGIJA:

 • energijsko učinkovita zasnova stavbe
 • premišljena izbira tehničnih komponent, integriranih v sam dizajn, nizka potreba po energiji
 • majhna poraba primarne energije

BIVALNO UGODJE:

 • bivalna klima, ki promovira zdravje, udobje in dobro počutje človeka
 • zagotavljanje kakovostnega vizualnega in akustičnega ugodja, kvalitete zraka in toplotnega ugodja
 • izbira naravnih in uporabniku prijaznih gradbenih materialov
 • inteligenten in za uporabnika enostaven sistem upravljanja bivalne klime

VPLIV NA OKOLJE:

 • izkoriščanje obnovljivih virov energije
 • uporaba okolju prijaznih materialov z nizkim ogljičnim odtisom
 • maksimalno izkoriščanje naravnih danosti; energije sonca za pasivno ogrevanje skozi steklene površine, pridobivanje električne energije ter ogrevanje sanitarne vode

[Lumar 2]

PREDSTAVITEV ARHITEKTOV
Arhitekturni biro KošorokGartner arhitekti d.o.o. je bil ustanovljen z namenom ustvarjanja lastnih arhitekturnih rešitev. Delovanje biroja temelji na spoštljivem odnosu do arhitekturne tradicije in naravnega okolja. Poleg estetike in funkcionalnosti v biroju veliko pozornosti namenimo energetski učinkovitosti objektov in izbiri naravnih materialov, zato večina naših objektov dosega nizkoenergijski oziroma pasivni standard.

[Lumar 3]

ARHITEKTURNA ZASNOVA HIŠE
V želji po preseganju togih prostorskih predpisov je hiša zasnovana kot združitev prostostoječe enostanovanjske in atrijske hiše, ki vključuje prednosti obeh stavbnih tipov. Hiša je v pritličju v obliki črke L ter z garažo za dva avtomobila in zunanjo shrambo oblikuje intimen notranji atrij. Na južni strani se objekt odpira proti vrtu. Nadstropje je skladno s prostorskimi zahtevami oblikovano kot podolgovat volumen s simetrično dvokapnico.

Dodatno dinamiko objekta poudarja niša na južni fasadi, ki se razteza čez dve nadstropji in daje objektu prepoznavno podobo. Hiša je skladno s pravili energijsko učinkovite zasnove in prostorskimi možnostmi na konkretni lokaciji obrnjena proti jugovzhodu. Večina okenskih odprtin je ob bivalnih prostorih na južni strani objekta.

KONSTRUKCIJSKI SISTEM LUMAR PASIV
Zaradi energetske varčnosti in bivalnega udobja je hiša grajena z lesenim montažnim sistemom Lumar PASIV, certifi ciranim na vodilnem inštitutu za pasivno gradnjo v Evropi – Passivhaus Institutu iz nemškega Darmstadta. Konstrukcijski sistem s premišljeno izbiro naravnih materialov (les, celulozni kosmiči in lesna vlakna) ponuja odlično zaščito hiše pred poletno vročino in zimskim mrazom.

[Lumar 4]

STAVBNO POHIŠTVO
Ovoj stavbe dopolnjuje vgrajeno stavbno pohištvo. Vgrajena so lesena okna z zunanjo aluminijasto oblogo s trislojno termoizolacijsko zasteklitvijo Ug=0,6 W/m2K. Vendar toplotna prehodnost stekla (Ug) ni edina pomembna lastnost. Za boljšo izrabo sončne energije za pasivno ogrevanje skozi steklene površine je potrebno upoštevati še faktor skupne energijske prepustnosti zasteklitve (g-faktor). Izbrana stekla Solar z odličnim faktorjem energijske prepustnosti (60%) zagotavljajo približno 2.000 kWh več sončnih dobitkov letno.

STREŠNA OKNA
Strešna okna na objektu Aktivne hiše Lumar prispevajo k energijski učinkovitosti in bivalnemu ugodju. Bivalnim prostorom v mansardi dajejo potrebne toplotne dobitke v ogrevalni sezoni, zadostno količino dnevne svetlobe, kar vpliva na manjšo rabo energije za umetno razsvetljavo in prijetno počutje ter zdravje uporabnikov. V sklopu sistema pametnih inštalacij pripomorejo z ostalimi okni k naravnemu prezračevanju. Ker so okna postavljena na različnih višinah, se ustvari efektivni naravni vlek, ki hitro in učinkovito prezrači prostor.

[Lumar 5]

SISTEM OGREVANJA
Prijetno bivalno ugodje v zimskem času bo zagotavljalo več sistemov ogrevanja. Vgrajen je sistem nizkotemperaturnega ploskovnega ogrevanja, v izvedbi talnega, stropnega in stenskega sistema. Z vgradnjo toliko različnih načinov ogrevanja bo možen natančen monitoring za določanje najugodnejšega sistema glede želje in potrebe uporabnika.

PREZRAČEVANJE
Prijetno bivalno okolje se odraža v prepletenosti različnih dejavnikov. Ena izmed njih sta zagotavljanje svežega zraka ter kakovostna naravna osvetlitev in smo jima tako namenili posebno pozornost. Za stalen dotok svežega zraka bo v aktivni hiši poskrbljeno s kombiniranim delovanjem sistema prezračevanja z izkoriščanjem toplote odpadnega zraka, ter z naravnim prezračevanjem preko oken (kot je prikazano na sliki št. 2). Vgrajen sistem senzorjev in elektronsko vodeno odpiranje oken bosta na podlagi ustrezne zunanje temperature samodejno poskrbela za odpiranje oken v pritličju ter strešnih oken v mansardi, s čimer se bo ustvaril naraven vlek zraka.

[Lumar 6]

PAMETNE INŠTALACIJE
Inteligentne inštalacije vgrajene v Aktivno hišo Lumar na eni strani omogočajo enostavno in uporabniku prijazno upravljanje vseh sistemov v hiši, sočasno pa s takšnim sistemom optimiziramo porabo energije tudi v času delovanja.

Pametne inštalacije omogočajo, da hiša sama prepoznava potrebe po senčenju, kadar je vdor sončnih žarkov premočen ali potrebo po odpiranju oken kadar se pojavi možnost za aktivno prezračevanje z odpiranjem oken in na tak način z minimalnimi ukrepi vzdržuje prijetno bivalno klimo brez nepotrebnega dodatnega trošenje energije.

Uporabniku prijazen ter energijsko optimiziran način upravljanja vseh sistemov bodo v Aktivni hiši Lumar zagotavljale pametne inštalacije. Sistem bo celovito upravljal vse sisteme s ciljem optimizacije rabe energije in ustvarjanja prijetnega bivalnega okolja, električno energijo, ki jo bo proizvedla fotovoltaična elektrarna na hiši, pa samodejno usmerjal k porabnikom, ki bodo vnaprej pripravljeni na delovanje. Presežek energije bo oddan v javno električno omrežje.

Primerjava in merjenje podatkov Z možnostjo vodenja evidence posameznih porabnikov hiša stopa še korak dlje. S pomočjo vgrajenih kalorimetrov in ostalih merilnih točk v hiši bo mogoče pridobiti dejanske podatke o porabi vode in elektrike, glede na število oseb v hiši, režim ogrevanja, prihranek energije zaradi aktivnega prezračevanja ali zaradi delovanja aktivnih inštalacij ipd. Na vhodih sistema ogrevanja/hlajenja so nameščeni kalorimetri, ki beležijo porabo energije potrebne za vzdrževanje prijetne bivalne klime v hiši. Natančni merilniki so nameščeni tudi na vseh odvodnih ceveh za vodo in ločeno merijo porabo vode v hiši in zunaj ter prihranek zaradi aktivne uporabe deževnice.

V sami konstrukciji je vgrajenih 64 točk za monitoring, s pomočjo katerih bomo lahko natančno določili obnašanje konstrukcije v različnih obdobjih in glede na različno notranjo klimo. V konstrukciji se bo merila vsebnost CO2, vlaga, temperatura ipd. Aktivna hiša Lumar tako predstavlja majhen laboratorij, ki bo med delovanjem dajal realne podatke o porabi primarne energije za ogrevanje, tople sanitarne vode, ostale vode ter o količini potrošene in pridobljene elektrike ter predvsem o dejanskem obnašanju konstrukcije skozo leto.

[Lumar 7]

VPLIVI NA OKOLJE
Aktivno hišo odlikuje maksimalna izraba obnovljivih virov energije, kar se odraža z minimalnimi izpusti ogljikovega dioksida ter posledično manjšimi obremenitvami okolja. Poudarek je na izkoriščanju sončne energije, ki se uporablja za več namenov, kot je na primer pasivno ogrevanje s pomočjo velikih steklenih površin, ki jih v poletnem času senčimo z elektronsko vodenim sistemom senčenja v sklopu inteligentnih inštalacij. Na južni strani strehe je nameščenih 6,8 m2 (absorpcijske površine 4,8 m2) sprejemnikov sončne energije, ki bodo zagotavljali 2.560 kWh energije na leto. Celotna energija bo porabljena za pripravo tople sanitarne vode ter kot podpora sistemu ogrevanja. Ob tem je nameščenih še 21 fotovoltaičnih modulov, ki sestavljajo sončno elektrarno s predvideno proizvodnjo električne energije 5.515 kWh na leto.

Z izrabo obnovljivih virov energije, predvsem energije sonca, za delovanje sprejemnikov sončne energije in fotovoltaične elektrarne, bo hiša aktivno prispevala tudi k zmanjšanju izpustov ogljikovega dioksida (torej bo sledila direktivi Podnebno energijskega paketa). Ocenjen letni prihranek izpustov ogljikovega dioksida zgolj zaradi uporabe sprejemnikov sončne energije znaša 1.373,5 kg. Za fotovoltaično elektrarno znaša ocenjen letni prihranek izpustov, izračunan po metodologiji Centra za energetsko učinkovitost pri Inštitutu Jožef Stefan (CEU IJS) 2.760 kg.

Zmanjšanja je tudi poraba sanitarne vode, saj je vodovodni sistem projektiran tako, da izrablja deževnico za kotličke v stranišču, vodo v pralnem stroju in zalivanje.

ENERGIJSKA BILANCA HIŠE
a) Ogrevanje
Vsi številčni podatki so navedeni kot poraba kWh na letni ravni in so izračunani s pomočjo programa PHPP’07 (Passivhaus Projektierungs Paket). 

UDOBNO IN ENERGETSKO UČINKOVITO BIVANJE PRIHODNOSTI
Pri gradnji montažnih hiš govorimo predvsem o dobri energetski učinkovitosti in majhni porabi primarne energije za ogrevanje. Omenjeno smo želeli v podjetju Lumar preseči z gradnjo prve aktivne hiše za poskusno bivanje v Sloveniji, kje smo v ospredje postavili zdravo in udobno bivanje brez negativnega vpliva na okolje. Bivalno ugodje se izraža s kvalitetno naravno osvetlitvijo prostorov, svežim zrakom in akustičnim ugodjem. S skrbno izbranimi vgrajenimi materiali in z izkoriščanjem obnovljivih virov energije je zmanjšan vpliv stavbe na okolje. Solarna energija je eden od pomembnih virov, ki se ga izkorišča aktivno s sprejemniki sončne energije in fotovoltaiko ali pasivno s toplotnimi dobitki skozi okna. Z vgrajenimi pametnimi inštalacijami se dodatno izboljša ugodje bivanja in optimira raba energije.

Aktivna hiša Lumar je napredna tudi zato, ker bo z vgrajenimi 64 senzorji nudila možnost realnega spremljanja in analiziranja dogajanja v hiši in konstrukciji. S pridobljenimi podatki in informacijami bomo lahko še izboljšali naše sisteme in detajle, ter posledično vplivali na dodaten dvig bivalnega ugodja v vseh hišah Lumar. Živeti najbolje!

[Lumar 8]

Graf 1: Energijska bilanca.

[Lumar 9]

Graf 3: Poraba in pridobivanje primarne energije.

 

[Lumar 12]
1. Fotovoltaika
2. Sončni kolektorji
3. Pasivno ogrevanje s sončno energijo
4. Stavbno pohištvo
5. Prezračevalna naprava
6. Rozeta za zajem zraka
7. Rozeta za dovod svežega zraka iz prezračevalne naprave
8. Toplotna črpalka
9. Talno gretje
10. Stensko in stropno gretje/hlajenje

DNEVNA SVETLOBA
Dejstvo, da ljudje vse več časa preživimo v zaprtih prostorih (skoraj 90% časa) in da predstavljajo stavbe velik del porabe energije (40%), nagovarja k premišljenem načrtovanju stavb. Dnevna svetloba je ključna za zdravje in dobro počutje človeka. Številne študije dokazujejo pozitiven vpliv na delovanje našega biološkega ritma in na storilnost. Poleg tega primerna količina in razporeditev dnevne svetlobe zmanjšuje rabo energije za umetno razsvetljavo.

[Lumar 10]

Pritličje - analiza količnika dnevne svetlobe, 21. marec, oblačno nebo

Pri konceptu aktivne hiše je kriterij svetlobnega ugodja obravnavan enakovredno in vzporedno s kriteriji energijske učinkovitosti. Za zagotovitev zdravja in dobrega počutja ljudi je potrebno okenske odprtine načrtovati tako, da nudijo uporabniku kvalitetno naravno osvetlitev v bivalnih prostorih. Priporočljivo je, da so dobro osvetljene tudi povezovalne poti v hiši, kot so hodniki in stopnišča in seveda tudi kopalnica. Kvalitetna osvetlitev se dosega s primerno intenziteto svetlobe glede na namembnost prostora ter z enakomerno in raznoliko osvetlitvijo. Pomembna komponenta bivalnega ugodja je tudi razgled, ki daje uporabniku komunikacijo z okolico in omogoča spremljanje dnevnega ritma. V Aktivni hiši Lumar so okna razporejena tako, da so vsi bivalni prostori osvetljeni vsaj z dveh strani. S tem je dosežena enakomerna osvetlitev in raznolikost svetlobnega vira. Delež okenskih odprtin je več kot 40% glede na neto tlorisno površino objekta.

[Lumar 11]

Nadstropje - analiza količnika dnevne svetlobe, 21. marec, oblačno nebo

Foto: Lumar, Lara Romih

Galerija slik • Hitri kontakt

 • O portalu Eko hiša & stil

  EKO HIŠA & STIL je portal, ki ponuja vse na temo ekološke gradnje in ureditve individualnih stanovanjskih hiš, vrta in okolice. Programska zasnova portala pokriva tematiko ekološke gradnje in ureditve individualnih stanovanjskih hiš: konkretne individualne ekološke projekte s kratkimi reprezentančnimi opisi, tlorisi in glavnimi informativnimi podatki. V njej najdete novosti iz gradbenih podjetij, ekološko gradbeno tehnologijo, finance, dogodke, nove izdelke, nasvete za ekološko gradnjo in opremo doma kot so ogrevalni sistemi, gradbeni materiali, novi izdelki in še več.

 • Povezave